สถาบันสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-สากล "นาฏมนัท" เปิดรับสมัคร รำไทย รำไทยประยุกต์ ดนตรีไทย แจ๊สแดนซ์ เช่าชุดการแสดง รับจัดการแสดง
หน้าแรก
ประวัติผู้สอน
กิจกรรม
รำไทย
ดนตรีไทย
ระเบียบการ
โปรโมชั่น
ติดต่อ
แจ๊สแดนซ์
รำไทยประยุกต์
แจ๊สแดนซ์
ขิม
เช่าชุดการแสดง
รับจัดการแสดง

 

หลักสูตรการเรียนรำไทย

ชั้นต้น เหมาะสำหรับ เด็ก อายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปจนถึง เนื้อหาของบทเรียนมุ่งเน้นให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่สอดแทรกการ ปูพื้นฐานรำไทยที่ถูกต้อง ให้กับผู้ที่ยังไม่มีทักษะ และยังไม่เคยเรียนรำไทยมาก่อน เช่น ฝึกดัดมือ ดัดแขน หรือเรียนรู้นาฏยศัพท์ ภาษาท่าต่างๆมีการฝึกกิริยามารยาทตามแบบไทย เช่น การกราบ การไหว้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กๆเห็นถึงคุณค่านาฏศิลป์ไทย และเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ผลที่ได้รับ คือ ช่วยให้ผู้เรียนมี การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีสมาธิดีขึ้นมีความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อและสุขภาพทางกายที่ดี ประสาทสัมผัสทำงานแยกระบบได้ชัดเจน ความจำดี  มีจิตใจ ร่าเริงแจ่มใส  อ่อนโยน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ในสังคมได้ดี กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น และยังเป็นความสามารถพิเศษส่วนบุคคล นำไปใช้แสดงโชว ์ในโอกาสต่างๆได้อีกด้วย

ชั้นกลาง เหมาะสำหรับ เด็ก-จนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานและวัยเกษียณ ซึ่งมีพื้นฐานการรำไทยมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย เนื้อหาของ บทเรียนเน้นฝึกทักษะ การรำไทย ให้ได้สวยงามถูกต้องตามมาตรฐาน ไม่เน้นเจาะจงการแสดงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่ให้รู้จักและเรียนรู้การรำไทยหลายประเภท เช่น ระบำ, รำ, ฟ้อนต่างๆ   และการแสดงพื้นบ้านทั้ง 4 ภาคของไทย ผลที่ได้รับ คือ เป็นการออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สรีระสวยงาม ไม่อ้วน กระฉับกระเฉงว่องไว มีบุคลิกภาพที่ดี เพิ่มพูนความสามารถ สร้างความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ทั้งยังสามารถนำไปแสดงโชว์หรือประกอบอาชีพได้อีกด้วย

ชั้นสูง เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเน้นฝึกทักษะลีลาการรำไทยที่อ่อนช้อย สวยงาม เป็นพิเศษเฉพาะรายบุคล เพื่อนำไปแสดงโชว์ใน งานเฉพาะกิจต่างๆ หรือเข้าประกวดแข่งขันความสามารถพิเศษ และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการนำไปใช้ เช่น เพื่อนำไปแสดงที่ ต่างประเทศ เนื้อหาการเรียนจะเน้นพิเศษ ในด้านเทคนิควิธีการ หรือมีการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้น ส่วนมาก จะเน้นการแสดงประเภทเครื่องแต่งกายมีความสวยงามน่าสนใจ และสามารถโชว์ลีลาท่าทาง ในการแสดงออก มากกว่าชุดอื่น หรือแม้แต่ด้านความไพเราะของเสียงดนตรีที่ใช้ ประกอบการแสดงด้วยนอกจากนั้นยังม ีประเภท การแสดงที่สร้างสรรค์และคิดประดิษฐ ์ขึ้นใหม่ ผลที่ได้รับ คือ ได้ประสบการณ์ในการแสดง และมีความสามารถพิเศษส่วนบุคคลโดดเด่น เป็นที่สนใจของผู้อื่น และยังสามารถ นำไปประกอบเป็นอาชีพได้ หรือขึ้นแสดง โชว์ความสามารถบนเวทีต่างๆในการประกวด แข่งขันเพื่อชิงรางวัล

หลักสูตรชาวต่างชาติ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะ และยังเป็น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้ต่างชาติได้รับรู้เนื้อหาการเรียนมีทั้งแบบคอร์สระยะสั้นแก่นักท่องเที่ยว ที่มีเวลาจำกัดหรือ แม้แต่เด็กและผู้ใหญ่ต่างชาติ ที่มาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ชุดการแสดงที่บรรจุในหลักสูตรจะเป็นชุดระบำ,รำ,ฟ้อน แบบสั้นๆ ที่ง่ายต่อการจำ ไม่เน้นคำร้อง แต่ให้มีความหลากหลายของรูปแบบ ผลที่ได้รับ คือ ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประทับใจ และซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมไทยพร้อมกิริยามารยาทอันอ่อนช้อยงดงาม ของไทยเอาไว้ และยังได้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน เป็นการออกกำลังกายที่ดี และที่สำคัญอาจนำ สิ่งที่เรียนนี้กลับไปแสดงและเผยแพร่ในประเทศของตนเองหรือประยุกต์ใช้กับ การแสดงของประเทศอื่นได้

ผู้ที่เรียนจบในแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียน
หมายเหตุ : ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
                การเรียนรำไทยจะมีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกครั้งเมื่อจบคอร์สเรียน

 


ค้นหาใน google.co.th
สถาบันสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย - สากล นาฏมนัท
facebook http://www.facebook.com/newnatmanat
เลขที่ 1/72 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 23/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
แผนที่ สถาบันนาฏมนัท ใกล้เส้นทาง พหลโยธิน หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล5 ออเงิน วัดเกาะ
โทร. 02-1594106, 086-0054317 e-mail : nartmanat@hotmail.com